۱۳۲ مطلب با موضوع «سازماندهی و تشکیلات» ثبت شده است

  • جلسه شورای راهبردی شبکه

   سه شنبه ساعت 12 در دفتر اتحادیه ساری جلسه جهت برنامه ریزی راهبردی و هدفمند مجموعه شبکه دانش آموزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ساری برگزار شد .

   در این جلسه برای باقیمانده سال با نگاهی راهبردی و هدفمند برنامه ریزی شد . جلسات دیگر این شورا به همین صورت و با همفکری دوستان عزیز مربیان و مسئول محترم اتحادیه آقای رضا پور ادامه خواهد داشت .پس از بحث های کارشناسی و کلی از شرایط مجموعه و فعالیت های انجام شده و در دست انجام به جمعبندی حدودی دست پیدا کردیم که :

   نتایج حاصله از جلسه :

   1 - مسئولیت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی با برادر میثم عادل خواهد بود .

   2 - برنامه های در دست اقدام با تغییراتی انجام خواهد شد .

   3 - اردوی طلایه داران ویژه مسئولین انجمن اسلامی مدارس (3 نفر برادر) در تاریخ 3 و 4 بهمن 92 در اردوگاه بادله یا گهرباران و ... برگزار خواهد شد . 

   4 - محتوای اردوی طلایه داران بعهده شورای راهبردی است و شامل :  ارتباط گیری و توجیه برنامه ای و آشنایی تشکیلاتی می شود .

   5 - جهت ساماندهی شبکه دانش آموزی تصمیم به یک کار گروهی جهادی گرفته شد که برای ایام الله بهمن ماه پیروزی خون بر شمشیر دوره ای طراحی شود و با برنامه ای مدون و حساب شده وارد مدارس شویم و پس از اجرای برنامه که اولویت آن با دانش آموزان اول و دوم دبیرستان است عضو گیری و شناسایی نیرو ها صورت گیرد . 

   6 - برنامه پیشنهادی و در حال بررسی دشمن شناسی و گفتمان انقلاب اسلامی است . 

   7 - همچنین بنا بر این شد که برنامه بعد از دوره هم، همین الان تدوین و زنجیروار برنامه ها ادامه پیدا کند . 

   8 - چهارشنبه جلسه شورای دانش آموزی  مباحث به سمع و نظر نمایندگان دانش آموز هم خواهد رسید . 


    ومن الله توفیق 


پيوندهاي اصلي