خیمه های معرفت

خیمه ی معرفت
تعریف
تعریف ارایه شده از طرف استاد حاج علی اکبری ،  نماینده معزز ولی فقیه در اتحادیه در رابطه با این طرح تعریف روشنی است  وظیفه انجمن اسلامی زبده پرور، زبده شناسی ، زبده پروری است لذا باید زمینه ای را فراهم کنید تا استعداد های ناب بچه های خالص،  مومن وپرانگیزه جذب انجمن های اسلامی شوند ودر مجموعه ما هم باید برنامه های ویژه و مفصل برای این عزیزان ، خوراک فکری ومعنوی ، زمینه های رشد و خود سازی قوی در این جهاد فراهم شود .
اهداف
ایجاد  زمینه مناسب به منظور برقراری  وتداوم ارتباط عمیق وعاطفی سازنده بر اساس اخوت اسلامی
آموزش تعالیم اسلامی وتعمیق مبانی دینی و تربیت قرآنی به صورت کیفی وموثر
ارایه آگاهی های لازم  وصحیح در  زمینه مسایل سیاسی واجتماعی وفرهنگی به منظور پیشگیری از انحراف وفریب جوانان وتبعیت واطاعت قلبی از اندیشه های امام راحل (ره) فرامین مقام معظم رهبری
ارتقای توانمندی های تخصصی ، اجرایی وتشکیلات جوانان زبده برای خدمت صادقانه ،موثر وخالصانه به نظام اسلامی
پیشگیری از پراکنده شدن نیروهای توانمند،  شایسته که در طول فعالیت انجمن های اسلامی و اتحادیه جذب ومتشکل شده اند و آماده فعالیتهای فکری و فرهنگی در سطوح بالاتر.
تربیت کادر قوی، فکری و تشکیلاتی به منظور بهره مندی آنان در هدایت، رهبری سازماندهی وگسترش فعالیت های انجمن های اسلامی
برطرف کردن حلقه مفقوده ارتباط  تشکیلاتی انجمن اسلامی مدرسه با اتحادیه شهرستان از طریق تشکیل شبکه ارتباطاتی خیمه های معرفت
 ساختارطرح
مسئولان ویا مربیان طرح
این گروه به عنوان اولین حلقه از شبکه آموزشی تشکیلاتی  ح طرح خیمه های معرفت در سراسرکشور مسئولیت تغذیه فکری ومعنوی سرگروه ها ورا براساس برنامه های محتوایی ارایه شده از مرکز برعهده دارند ونقش اصلی در نحوه اجرا سلامت وتامین کیفیت مطلوب برنامه های آموزشی اتحادیه را ایفا می کند .
برای انتخاب این نیرو ها به کمک  مسئولین اتحادیه ها وایمه جمعه شهرستانها از میان شخصیت های علمی فرهنگی وتشکیلاتی هر منطقه که دارای انگیزه های لازم برای ضرورت  کار فرهنگی تشکیلاتی باشند اقدام می گردد .
نکته اول  :  مسئول محترم استان وشهرستان در صورت دارا بودن شرایط وویژگی های مطرح شده می تواند به عنوان مربی  طرح مشغول شود.
نکته دوم :  چنانچه مربی خواهر واجد شرایط در منطقه باشد حتی الامکان از یک مربی برادر ویک مربی خواهر استفاده شود.
 
سرگروه ها
نقش اصلی در این طرح بعهده سرگروه می باشد .
در واقع هر اندازه که طرح از لحاظ برنامه ریزی و پشتیبانی قدرتمند اجرا شود ولی سرگروه که در منطقه خط مقدم این طرح است به هر دلیلی به ماموریت خودش به خوبی عمل نکند یا در انتخاب او دقت لازم بعمل نیاید این طرح در آن گروه  یا آن منطقه به مقصود خودش نخواهد رسید وبالعکس هر چقدر سرگروه با نشاط ترمند ترین و دارای روحیه جمعی و تشکیلاتی  بیشتری باشد و آن گروه موفق تر خواهد بود .
یکی از مهمترین مشکلات اتحادیه در برقراری ارتباط مفید وموثر با اعضای انجمن های اسلامی، فقدان یک حلقه واسط میان اتحادیه وانجمن های اسلامی بوده است. که این نقش می تواند بعهده سرگروه قرار گیرد.
براین اساس تعدادی افراد واجد شرایط به عنوان سرگروه توسط اتحادیه های شهرستان معرفی وپس از تایید نهایی آنها توسط دفتر مرکزی ، آموزش های لازم به آنها داده می شود تا این افرادمانند نخ یک تسبیح دانه به دانه اعضا خیمه خود را به هم گره بزنند.
 
شرایط و ویژگی های سرگروه
2- تهذیب اخلاقی 3- دارا بودن آگاهی های دینی ومعرفتی مناسب و آشنایی به کتب استاد شهید علامه مطهری وسایر منابع اصیل اسلامی درزمینه های گوناگون 1-اعتقاد کامل به مبانی دینی ، ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی
3- توانایی برقراری ارتباط و کار جمعی و تشکیلاتی
4-  دانشجو، طلبه ویا فردی آشنا به مسایل دینی و آگاه به امور فرهنگی
5- حتی المقدور دارای سابقه عضویت درانجمن اسلامی و یا همکاری با اتحادیه
6- امکان همکاری منظم و مستمر با اتحادیه در طول هفته
شرایط و ویژگی های مسئولان یا مربیان طرح
اعضا خیمه
هر خیمه  از طرح خیمه های معرفت تعداد 21 نفر دانش آموز زبده ونخبه اعضای انجمن اسلامی که ازچند آموزشگاه انتخاب شده اند ترجیحا 3 آموزشگاه با سرگروه خوددور هم جمع می شوند، تا توسط سر گروه تحت تربیت وتعلیم قرار گیرند .
مخاطب ها ما چه ویژگی ای باید داشته باشند؟
در طرح خیمه های معرفت مخاطب خود را گروه خاص از دانش آموزان قرارداده ایم دقت نسبت به ویژگی های که در زیر خواهد آمد، به شما در انتخاب دانش آموزان شرکت کننده در طرح کمک می کنند
حق پذیر و منطقی ( یعنی بهانه جو و لجوج و ایراد گیر نباشند )
کنجکاو، خلاق ، مشتاق یعنی بی انگیزه وبی تحرک و بدون پرسش نباشد. خود باور و محکم یعنی ذلیل وتوسری خور و ترسو نباشد .
متواضع ونرم خو ( یعنی متکبر و تند خو نباشد )
ویژگی های رفتاری
عاقلانه وحق مدارانه و با تدبیر عمل کند، نه لذت طلب ، خوشگذران و احساساتی
با حیا و مودب باشد نه گستاخ و پرده در و بی حیا
پایبند به نماز وروزه و احکام اولیه اسلام باشد ، هر چندخیلی ظاهرو نمایش مذهبی دراجتماعی نداشته باشد (اما بی مبالات نسبت به دیانت نباشد .)
فعال و تاثیر گذار باشد ( یعنی گوشه گیر و منزوی نباشد )
مستقل ، آزاد و منطقی در مسایل سیاسی فکر کند،  نه متعصبانه و بی مبنا و کورکورانه
در یک کلام معتقد به نظام اسلامی و انقلاب باشد ، هر چند اهل انتقاد زیاد هم باشد البته خیرخواهانه وباروحیه  جوانی ، اما حالت معاند نداشته باشد .
لازم به ذکر است هر چقدر معدل فرد در  این ویژگی ها بیشتر باشد و در تمام زمینه ها حایز بالاترین درجات باشد ، به هدف طرح نزدیکتر است. دوستان می توانند جداولی از این ویژگی ها تهیه کرده وحتی المقدور افرادرا با این معیار بسنجند حتی افرادی را گلچین کنند وعلی رغم عدم عضویت در انجمن اسلامی مدرسه به شرکت در طرح خیمه های معرفت دعوت نمایند .
نکته اول : حداقل سه نفر از بین افراد انتخاب شده آنها باید اعضای هیبت مرکزی آموزشگاه خود باشند .
ویژگی های فردی     حق پذیر منطقی    کنجکاوی اشتیاق    تواضع     حق مدار وعاقل    حیا وادب     تقید    تاثیرگذاری    مستقل وآزاد    اعتقاد به نظام    مجموع امتیاز
شیوه اجرا
جلسات مربیان با سرگروه ها
پس از انتخاب و آموزش مربیان وسرگروه ها اولین حلقه تشکیلاتی آموزشی این طرح را که جلسه مربی یا سرگروه می باشد ) درسطح شهرستان تشکیل می شود .
ویژگی ها و مسایل مورد اهتمام در این جلسه که حداقل هر دوهفته یک بار تشکیل می شود عبارتنداز:
طرح موضوعات  اصلی و محتوای آموزشی که از سوی دفتر مرکزی در قالب نشریه ماهنامه  ویژه اعضا خیمه های معرفت ارسال می شود  وبحث و بررسی درباره ی آن ها به نحوی که سرگروه ها با زوایای بحث مورد نظر آشنا شده وتوانایی طرح این موضوعات را در جلسه با اعضای گروه خود داشته باشد .
بحث و بررسی پیرامون  نحوه اداره جلسات خیمه های معرفت ، توسط سرگروه ها و تعیین برنامه جلسات خیمه های معرفت
با تکیه بردو ویژگی فوق می توان  برنامه جلسات مربیان با سرگروه ها را طبق نمونه ذیل سامان داد .
 
شروع جلسات با تلاوت دعای امام زمان (عج)                 10 دقیقه
فعالیت های قرآنی( مانند تلاوت تفسیرکوتاه یا حفظ)        10 دقیقه
خلاصه اخبار و  مسایل روز                                           15 دقیقه
درس زندگی بحث اخلاقی                                           15 دقیقه
تنوع                                                                       10 دقیقه
بحث محتوای آموزشی                                               40 دقیقه
برنامه دعا وتوسل به ایمه معصومین علیه السلام            10 دقیقه
پذیرایی                                                                   10 دقیقه
 
برنامه ارتباط سر گروه ها با اعضای گروه
هر گروه متشکل از 21 دانش آموز فعال ، زبده ونخبه انجمن های اسلامی می باشد که از چند آموزشگاه حداقل 3 آموزشگاه  تشکیل شده اند .
سرگروه موظف است با گروه 21 نفری  خود ارتباط ایجاد می نماید، که حداقل این ارتباط ها به صورت هر دو هفته یکبار در قالبهای مختلف از جمله ، جلسه بحث و گفتگو، کوهنوردی ، اجرای برنامه در مدارس مربوطه می تواند برگزار شود .
با توجه به مشکلات و شرایط خاص مناطق مختلف کشور بدیهی است  بعضی از اتحادیه ها شهرستان های موفق به اجرای طرح به صورت دقیق ویکسان با سایر مناطق نشوند، لذا مطلب زیر مشخص کننده ایجاد شرایط انعطاف پذیری در طرح می باشند .
اول : ممکن است وضعیت یک اتحادیه اقتضا کند در یک گروه خیمه های معرفت به جای سه آموزشگاه چار آموزشگاه و یا بیشتر و یا کمتر قرار گیرد با حفظ 21  نفر در یک گروه این مساله در طرح قابل قبول می باشد. آنچه دراین طرح از موضوعیت بالاتری برخوردار است اصل تحقق سیستم ارتباطی مدرسه با اتحادیه می باشد .
دوم : در روندکار خیمه های تشکیل شده یک شهرستان  با توجه به ابتکار سرگروه در انتخاب اعضای گروه با نوع شیوه مدیریت فرهنگی سر گروه با اعضای گروه خودبعضی از گروه ها به رشد چشمگیری می رسند که علاوه بر زمینه های ارتباطی در زمینه فکری و فرهنگی نیز به موفقیت های خوبی دست پیدا می کنند ویا اینکه مربی با مسئول اتحادیه تصمیم می گیرند. از بین  گروه های تشکیل  شده افراد نخبه وزبده گروه های دیگر را در یک یا چند گروه 21 نفری دیگری به عنوان سطح 2 طرح در آن شهر گرد هم آورد. در چنین شرایطی بعد از تایید نهایی سرگروه و تعیین سهمیه گروه های ویژه اعتبارات مالی قابل توجهی از سوی دفتر مرکزی برای چنین گروههای در نظر گرفته شده است.
سوم :  صبر وحوصله لزوم کار فرهنگی تشکیلاتی می باشد لذا در این طرح ما انتظار ندارم که در همان روز ها وماههای شروع کار طرح به حداکثر رش وانسجام خود برسد.
 
پیشنهاداتی اجرایی 1- اعتقاد کامل به مبانی دینی ولایت فقیه ،  نظام جمهوری اسلامی 2- تهذیب اخلاقی 3- توانایی برقراری ارتباط و کار جمعی وتشکیلاتی 4- دانشجو، طلبه ویا فردی آشنا به مسایل دینی و آگاه به امور فرهنگی 5- حتی المقدور دارای سابقه عضویت در انجمن اسلامی و یا همکاری با اتحادیه 6- امکان همکاری منظم ومستمر با اتحادیه در طول هفته 7- دارای رفتار و شخصیتی شایسته و وارسته 8-   آشنا به مدیریت فرهنگی داشته باشد 9- برخورداری از سلامت فکری و معنوی
در هنگام تشکیل جلسات یا برنامه های خیمه معرفت توسط سرگروه اجرای امور زیرپیشنهادمی شود :
1- تلاوت قرآن 2-  از روش مباحثه ای جلسات از سردی و خمودگی خارج کرده و با دخالت شرکت کنندگان در مباحث، باعث ایجاد احساس شخصیت برای آنها خواهد شد.  خصوصا مباحثه در مورد محتوای  نشریه ماهنامه ویژه خیمه های معرفت ،  به شکلی که ایجاد انگیزه ای باشد تا اعضای با اشتیاق به مطالعه و بررسی آن بپردازند . 3- در صورت امکان مسئولیت اداره جلسات به صورت دوره ای توسط اعضا( با نظارت سرگروه) انجام شود 4- تهیه پذیرایی توسط دانش آموزان با یک برنامه ابتکاری 5- حتی المقدور توصیه می شود در هنگام تجمع افراد گروه برنامه های تفریحی ، فرهنگی ورزشی اجرا شوند . 6- در طرح خیمه های معرفت ما دنبال این هستیم که دانش آموزان متدین، مومن وارزشی را مانند دانه های تسبیح با ریسه طرح خیمه  های معرفت دور هم جمع آورده و روابط آنها را تعمیق دهیم . 7-  آنچه از سوی دفتر مرکزی در رابطه با طرح خیمه های معرفت ارسال می شود صرفا ابزاری است که در محفل گرم وبا صفا و صمیمی شما بتوان دانش آموزان را گرد هم آورد. بدیهی است هنر نمایی و ایجاد ارتباط وسرانجام انسجام گروه بعهده سرگروه است. 8- از ابتکار، خلاقیت ، نو آوری توسط نیروی های شهرستان و استان ها در اجرای هر چه بهتر این طرح بعنوان تجربه برتر قدر شناسی خواهد شد . 9- آمادگی طرح مباحث توسط مربی و سرگروه از پیش 10- چنانچه سرگروه ها می تواند اعضا خیمه گروه بندی را  نمایند. انتخاب نام یا شماره برای گروه اقدام بسیار پسندیده ای است . 11-  اطلاع سرگروه از شماره تلفن و آدرس دانش آموزان اعضای گروه خود جهت برقراری ارتباط مستقیم با اعضای گروه  به انسجام گروه می افزاید. 12- موضوعات مباحثه ای همچون مباحث سیاسی روز ( بدون تعصب به جناح خاصی) بحث های اجتماعی ، اقتصادی ، روانشناسی ، تربیتی و تاریخی موارد است که به تناسب حال می توان در برنامه ها وجلسات طرح گردد . 13- مراعات وقتی دانش آموزان به منظور جلوگیری از ایجاد لطمه به درس و برنامه های فردی آن ها از جمله مسایل مهمی است که باید موردتوجه سرگروه ها باشد .

نمايش: ۳۲۳۶

پيوندهاي اصلي